UA-140582099-1

Veiligere lichtenregelingen op twee zwarte kruispunten in Wijnegem en Wommelgem 

In mei en juni worden twee kruispunten in Wijnegem en Wommelgem, die allebei bekend staan als zwarte punten, aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Het gaat om het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) met de Deurnesteenweg in Wijnegem en het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Met nieuwe verkeerslichtenregelingen worden verschillende conflicten uit de huidige programmatie gehaald om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

Twee zwarte kruispunten straks veiliger
Om de kruispunten veiliger te maken voeren we nieuwe verkeerslichtenregelingen in. De aanpassingen gebeuren in het kader van de uitrol van de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Een aantal conflicten worden uit de huidige programmatie gehaald. Op de hoofdrichtingen van beide kruispunten, respectievelijk de Merksemsebaan en de Autolei/Frans Beirenslaan, wordt het links afslaan conflictvrij gemaakt. Op de Merksemsebaan gebeurt dit ook voor het rechts afslaande verkeer. Op het kruispunt van de Herentalsebaan met de R11 zullen fietsers en voetgangers voortaan gelijktijdig groen of rood licht krijgen om verwarring bij afslaande automobilisten te vermijden. Verder zal langs de Merksemsebaan voor fietsers komende van de Hoogmolenbrug een drukknop geplaatst worden. Fietsers krijgen hier standaard groen, maar met de drukknop kunnen zij een extra groenfase aanvragen indien de wachttijd lang zou oplopen. 
 
De kruispunten volledig conflictvrij maken is niet mogelijk omdat uit simulaties blijkt dat dit tot sterke capaciteitsproblemen zou leiden op beide kruispunten. Voornamelijk op de zijrichtingen zal het gedeeltelijk conflictvrij maken van de kruispunten reeds een merkbare impact hebben met langere wachttijden als gevolg.

Lokale hinder op beide kruispunten
Op het kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg wordt de nieuwe lichtenregeling volgende week al in dienst genomen. Op maandag 13 mei vinden er overdag nog voorbereidende werken plaats. De verkeerslichten worden dan gedurende korte periodes op oranje knipperlicht gezet en lokaal kan er een rijstrook worden ingenomen. Verkeer blijft wel steeds mogelijk in alle richtingen. Vervolgens wordt op dinsdag 14 mei de nieuwe lichtenregeling in dienst genomen. De verkeerslichten worden dan uitgezet en de rijstroken worden afwisselend ingenomen. De politie zal het verkeer in goede banen leiden.
 
Aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de R11 moeten de voorbereidende werken nog beginnen. Deze werken gebeuren ’s nachts om de hinder te beperken en starten in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 mei. Tot midden juni zal er in totaal ongeveer 14 nachten gewerkt worden, telkens tussen 20.00u en 06.00u. Verkeer blijft tijdens deze nachten steeds mogelijk in alle richtingen, maar plaatselijk worden voetpaden en rijstroken ingenomen.
De effectieve indienstname van de nieuwe lichtenregeling op dit kruispunt is momenteel gepland rond midden juni.

Meer info
Meer informatie over het doel en de werking van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) kan u hier terugvinden: www.wegenenverkeer.be/slimmelichten.
 


Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

  • Bergenstraat
  • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
  • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

  • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
  • Het is veiliger voor de fietser;
  • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
  • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers