UA-140582099-1

Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer. (Routeplanner van De Lijn vind je hier)

Huidige en geplande werken: 

 • Jaagpad ter hoogte van site Axel Vervoordt
 • Herinrichting Krijgsbaan in Mortsel
 • Merksemsebaan ter hoogte van de Hoogmolenbrug

Jaagpad afgesloten ter hoogte van site Axel Vervoordt

Duur: 5 juli 2019 t.e.m. 31 augustus 2020

Nu de werken aan de site Blommaert (Stokerijstraat 25, Wijnegem) gestart zijn, maakt de bouwfirma gebruik van het jaagpad aan de zuidzijde van het Albertkanaal. Dit zijn geen openbare werken.

Opgelet: Omwille van de werkzaamheden zal het jaagpad vanaf oktober 2019 (ervoor is dit slechts sporadisch) afgesloten zijn tijdens de werkdagen. Van 7.00 u tot 16.30 u is er telkens een omleiding voorzien voor fietsers via de Stokerijstraat, Eenhoornstraat, Oelegemsteenweg. Doorstek naar het jaagpad kan aan de Eikenboom / drankenhandel Marcelis op de Keerbaan 46 in Ranst.

Buiten de werkuren is het jaagpad wel toegankelijk. Hulpdiensten zullen ten allen tijde worden doorgelaten.

>> Neem voor meer info over deze werken contact op met Mil Sysmans (Adviseur externe projecten) 03 288 2166
 

Herinrichting R11 (Krijgsbaan) in Mortsel

Duur: 12 augustus 2019 tot eind maart 2020

Vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan wordt de Krijgsbaan volledig heraangelegd om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te verhogen. Daarnaast wordt ook een nieuw rioleringsstelsel aangelegd tijdens de werken.

Opgelet: Deze werken verlopen in 4 grote fases die in totaal ongeveer 9 maanden duren. Tijdens de volledige duur van de werken geldt enkelrichtingsverkeer richting Borsbeek en is er geen verkeer mogelijk richting Wilrijk. Het verkeer richting Wilrijk wordt omgeleid via de E313, de Antwerpse Ring en de N1.

>> Meer info over deze werken. 

Werken aan de Hoogmolenbrug en Merksemsebaan

Duur:  januari 2020 t.e.m. december 2022 (Voorbereidende werken starten in het najaar van 2019) 

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de brug vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Door de brug te verhogen kunnen ook vrachtschepen met grotere capaciteit veilig en vlot doorvaren. 

De brug schuift 250 meter op richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link met de Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan en de Metropoolstraat
 • Een hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Een landschappelijke verbinding tussen beide oevers door een nieuwe Groene Corridor

Opgelet: Van januari 2020 tot en met juni 2021 zal er op de Merksemsebaan in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn.    

 >> Meer info over dit project.

>> Meer info over de werken volgt later.

Publicatiedatum : 2019-08-13 16:27:41

Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

 • Bergenstraat
 • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
 • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

 • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
 • Het is veiliger voor de fietser;
 • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers