UA-140582099-1

Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer 

Signalisatie op de openbare weg mag niet zomaar geplaatst worden. Voor bepaalde signalisatie is er een aanvullend reglement nodig (zoals voorgeschreven in de wetgeving), waarin verduidelijkt wordt waarom een bepaalde signalisatie geplaatst wordt.

Een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer, kortweg 'Aanvullend reglement wegverkeer' regelt de specifieke voorschriften op de openbare wegen.

De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op de gemeentewegen die zich op het grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden, werd bij het raadsbesluit van 20 oktober 2014 toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Hier vindt u een overzicht van de beslissingen met betrekking tot het wegverkeer vanaf 1 januari 2013 (laatst gewijzigd 15.05.2017):

DATUM

BESLISSING

15.04.2013        Turnhoutsebaan

18.05.2013        Wommelgemsteenweg

19.05.2014        Frans Van Schevensteenstraat - Bijlweg

24.06.2014        Frans Van Schevensteenstraat

18.12.2014        Brouwerslaan

02.04.2015        Pastorijlaan

28.05.2015        Wommelgemsteenweg

30.07.2015        Site OCMW - Koolsveldlaan

20.08.2015        Frans Van Schevensteenstraat

15.10.2015        Schoolstraat

29.10.2015        Sint-Sebastiaansplaats

10.12.2015        Karel Verbistpad

14.01.2016        Schoolstraat

03.03.2016        Kanaalstraat

19.05.2016        Weydveldstraat   ---- opgeheven op 31/08/2017

30.06.2016        Veldstraat

30.06.2016        Het Sas

29.09.2016        Schoolstraat 

08.12.2006        Veldstraat

26.01.2017        Houtlaan 

02.02.2017        Schoolstraat

02.02.2017        Bergenstraat

02.02.2017        Merksemsebaan

02.02.2017        Muggelei

13.04.2017   Wommelgemsteenweg

27.04.2017   Wommelgemsteenweg-Brouwerslaan - Koolsveldlaan  (tijdelijk)

04.05.2017    Kanaalstraat

13.09.2017    Veldstraat

13.09.2017    Schoolstraat

13.09.2017   Bergenstraat

30.11.2017   Schoolstraat (opheffing)

15.11.2018   Voetbalstraat 

13.12.2018   Schoolstraat

13.12.2018   Dorenboslaan

21.02.2019   Afbakening gebiedsdekkende maatregelen

18.04.2019 Oud strijderslaan

18.04.2019  Henri Savenierslaan

18.04.2019  Lindelei

18.04.2019 Kasteellei

23.04.2019   Delegatiebesluit aanvullende reglementen

23.04.2019  Bekrachtiging gebiedsdekkende maatregelen

08.08.209    Pastorijlaan