UA-140582099-1

Afval niet opgehaald?  

https://milieuenveiligheid.igean.be/eloket/517/default.aspx?_vs=0_N&v=2&id=42#page

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen hier terecht. Daarnaast hoef je voor een digitale melding geen rekening te houden met de openingsuren van IGEAN.

HET MOBIEL RECYCLAGEPARK 

Geraak je moeilijk in het recyclagepark? Is het te ver of heb je geen vervoer? Dan hebben we goed nieuws: het mobiel recyclagepark komt naar jou!  Wees welkom met jouw kleine hoeveelheden afval!

 

WAT?

Je kan in het mobiel recyclagepark gratis terecht met kleine hoeveelheden*:

-           harde kunststoffen (potjes…)

-           plastic folie

-           hout (bijv. fotokadertjes, fruitkistje)

-           metaal

-           piepschuim

-           vlak glas

-           keramiek & porselein (beschadigde tassen en borden)

-           kaarsresten

-           kurken stoppen

-           klein gevaarlijk afval (bijv. verf, frituurvet, chemische producten …)

*Kleine hoeveelheden = ongeveer een emmer vol

 

WAAROM?

IGEAN en jouw gemeente willen een goede dienstverlening en een optimale afvalinzameling realiseren. Aanvullend op de huis-aan-huis inzameling, de buurtinzameling (bijv. glasbol) én het vaste recyclagepark, testen we nu ook met een ‘mobiel recyclagepark’.

 

WAAR en WANNEER?

Het mobiel recyclagepark komt naar de markt op het Marktplein.

Op de volgende vrijdagen: 15 maart, 14 juni, 13 september en 22 november - Telkens van 9u tot 12u

Igean organiseert afvalophalingen 

Igean organiseert voor Wijnegem en voor de andere gemeenten in het arrondissement Antwerpen verschillende inzamelingen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Ook de administratieve opvolging en de gegevensverwerking die daarbij komen kijken worden door hen verzorgd. Voor elke fase van de inzameling en de verwerking gaat Igean steeds op zoek naar een aanpak die voor de gemeenten zo voordelig mogelijk is.

De afvalinzameling gebeurt via huis-aan-huisophalingen, glasbollen en recyclageparken. In alle gevallen moet het afval gesorteerd worden aangeboden zodat de nog bruikbare materialen kunnen gerecycleerd worden. Voor de ophalingen en de afvoer van het huishoudelijk afval doet IGEAN een beroep op private ophaaldiensten. De afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald, kunnen naar het recyclagepark worden gebracht. IGEAN baat tien recyclageparken uit in het arrondissement Antwerpen en regelt voor vele gemeentelijke recyclageparken de afvoer van het ingezamelde afval.

Voor de verwerking van het afval werkt IGEAN samen met andere afvalintercommunales en verenigingen zoals bijvoorbeeld ISVAG voor de verbranding van niet-recycleerbaar brandbaar afval, Fost Plus voor de recyclage van verpakkingsafval, de Hooge Maey voor het storten van niet-recycleerbaar onbrandbaar afval, enzovoort. IGEAN heeft ook eigen inrichtingen voor de overslag en verwerking van het ingezamelde afval, zoals de overslaghal voor restafval en de verwerkingseenheden voor GFT+ en groenafval in Brecht, en de overslaghal voor groenafval in Edegem.

Bekijk hier de werking van de afvalintercommunale Igean.