De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Officiële resultatenpagina verkiezingen 2019 

Op zondag 26 mei 2019 vanaf ongeveer 16 uur zullen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken https://verkiezingen2019.belgium.be de resultaten van de verkiezingen worden bekendgemaakt. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23 u.

Je vindt op deze pagina ook de kandidatenlijsten terug en een simulatie van het elektronisch stemmen.

Alle andere praktische info over de verkiezingen van 26 mei met enkele instructievideo’s vind je op https://verkiezingen.fgov.be.


Heb jij ook geen oproepingsbrief ontvangen? 

We hebben gemerkt dat veel oproepingsbrieven niet terechtkwamen.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. 

Ook op de dag van de verkiezingen zelf kan je er tot 12 uur terecht om een duplicaat van je oproepingsbrief af te halen.

Alle info op https://verkiezingen.fgov.be


Enquête Wijnegem Spreekt 

Wat vind je van Wijnegem?
Hoe kunnen we Wijnegem beter, gezelliger en aangenamer om in te wonen maken?
Doe mee aan de enquête “Wijnegem Spreekt”. Jouw deelname levert ons waardevolle informatie waardoor het lokaal bestuur kan voortbouwen aan Wijnegem.
Jouw mening telt! Daarom is het belangrijk dat je zelf de vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Bovendien maak je kans op één van de drie shoppingbons ter waarde van € 50 of € 100.

Start hier de enquête. Bedankt voor je medewerking.

 

Veiligere lichtenregelingen op twee zwarte kruispunten in Wijnegem en Wommelgem 

In mei en juni worden twee kruispunten in Wijnegem en Wommelgem, die allebei bekend staan als zwarte punten, aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Het gaat om het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) met de Deurnesteenweg in Wijnegem en het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Met nieuwe verkeerslichtenregelingen worden verschillende conflicten uit de huidige programmatie gehaald om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

Lees meer


Info mei-juni 2019 

Info Wijnegem mei-juni 2019


Oproep deskundigen GECORO 

Betonstop, inbreiding, kernversterking... Klinkt jou bekend in de oren? Dan ben je waarschijnlijk vertrouwd met ruimtelijke ordening, stedenbouw of architectuur. Misschien wil jij dan wel deel uitmaken van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Lees meer


Een nieuwe, 'veilige' parkdreef voor Wijnegem 

Het park van Wijnegem is een fantastische groene plek in ons dorp. De kastanjedreef vormt de trotse ingang, maar is dringend aan vervanging toe. Het bewijs daarvan was ook de laatste storm, waarbij weer heel wat dreefbomen sneuvelden.

Daar komt nu verandering in
Het college van burgemeester en schepenen besliste immers om versneld werk te maken van een nieuwe, veilige parkdreef. 

Aan de slag
Lokaal bestuur Wijnegem, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap de Voorkempen bereiden samen het herstel van de dreef voor.  Momenteel loopt het overleg om de dreef gefaseerd te kappen én terug aan te planten. Het eerste deel van de dreef is er het slechtst aan toe en wordt normaal gezien als eerste vervangen. Waarschijnlijk gebeurt dit al in het najaar van 2019. Het tweede deel volgt in de daarop volgende jaren.

Maar... veiligheid eerst
September 2019 is natuurlijk nog veraf... Om de veiligheid toch maximaal te garanderen voor de omliggende gebouwen, worden de buitenste rijen van het eerste deel van de dreef in de week van 8 april ‘op stam’ gezet. Dit wil zeggen dat de volledige kruin wordt verwijderd. Zo wordt de dreefstructuur behouden, maar is de kust wel veilig.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
Via deze website kan je laten weten op welke scholen je je kind het liefst zou inschrijven.
 

Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden