Werken aan Jan Vlemincktoren gaan van start op 23/9  

Het binnenplein van de Jan Vlemincktoren is vanaf maandag 23 september niet langer toegankelijk. De voorbereiding van de restauratiewerken gaat van start en het plein zal worden afgesloten met nadarhekken.

Wie regelmatig één van de wandelroutes volgt die langs het binnenplein lopen, past nu zijn route best aan.

Meer informatie over de restauratie kan je hier downloaden.  

Publicatiedatum : 2019-09-20 15:42:35

Wijnegem Autoluw op 22 september 

30 buurten organiseren een buurtfeest tijdens de Autoluwe zondag. Een brunch, een bbq of een lekker aperitiefje samen met de buren op straat ... op 22 september kan het allemaal!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we de Quiz “De slimste buurt van Wijnegem". Wie zal er dit jaar de Schijnbeemden opvolgen als slimste buurt?

Wil je graag weten of je buurt meedoet? De folder kan je hier downloaden

Opgelet! Wil je je toch met de auto verplaatsen die dag?
Hou dan rekening met de tijdelijke zone 30 en afgesloten straten.
Bekijk hier het overzicht


Blauwalgen in het Albertkanaal  

Bij de laatste metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij werden blauwalgen ontdekt in het Albertkanaal. De provinciegouverneur vaardigde hier een politiebesluit over uit: 

  • Het is verboden om water op te halen uit het kanaal voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee. 
  • Het is verboden om aan zachte recreatie (zoals kajakken, vissen, ...) te doen binnen een straal van 100m rond een drijflaag blauwalgen. 
  • Het is ten allen tijde verboden om te zwemmen in het kanaal.

Meer info


Vacature: Deskundige Organisatieontwikkeling 

Voltijdse job in Wijnegem met contract voor onbepaalde duur waarin je echt mee het verschil maakt.

Om de efficiëntie en de effectiviteit in goede banen te leiden, zoeken we een coachende deskundige organisatieontwikkeling met oog voor verandering.

Je staat in voor de oprichting van een werkkader dat de efficiëntie en effectiviteit van de processen binnen het lokaal bestuur stimuleert. Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve bedrijfsvoering door o.a. relevante actieplannen uit te werken.

Je bewaakt het besluitvormingsproces en hebt, naast de strategie, structuur en processen, ook oog voor mensen.

Meer info


Vacature: Intergemeentelijke archivaris 

A1a-A3a - M/V - voltijds - contractueel - onbepaalde duur

De gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Schoten, Stabroek en Wijnegem willen in de toekomst samenwerken rond het beheer van hun gemeentelijke en OCMW-archieven. Hiervoor werven we een intergemeentelijke archivaris. We voorzien een wervingsreserve van twee jaar. De intergemeentelijke archivaris zal in een beurtrolsysteem telkens een week werkzaam zijn in één van de deelnemende gemeenten.

Meer info


​Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in onze gemeente 

De provincie wil in het najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen ruimen. De waterlopen moeten het overtollige regenwater kunnen afvoeren naar de grote rivieren om overstromingen in het binnenland zoveel mogelijk te vermijden.

Het gaat om een netwerk van 2.400 km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro.

De planning gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. 70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. Meer info over het onderhoud en de gebruikte technieken vind je op provincieantwerpen.be/waterlopen of op het Geoloket Waterlopen

Publicatiedatum : 2019-09-03 09:05:43

Sport jezelf in de kijker en win leuke prijzen #Sportersbelevenmeer #Wijnegemsport

Sport brengt Wijnegem in beweging. Door je eigen sportprestaties te delen via de hashtags #Sportersbelevenmeer en #Wijnegemsport kan je anderen motiveren én leuke prijzen winnen. 

Hoe neem je deel en wat valt er te winnen? Lees meer hier.

Publicatiedatum : 2019-05-29 09:32:54

Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer. 

Huidige en geplande werken: 

  • Jaagpad ter hoogte van site Axel Vervoordt
  • Herinrichting Krijgsbaan in Mortsel
  • Kruispunt Merksemsebaan en Deurnesteenweg
  • Merksemsebaan ter hoogte van de Hoogmolenbrug

Klik hier voor meer info

wegenwerken Wijnegem
Publicatiedatum : 2019-07-16 10:59:54

Afval niet opgehaald?  

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen terecht. Lees meer 


Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen Publieke raadpleging conceptnota 2019 

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. 

Geef tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 jouw mening en teken zo mee aan de ruimte van de toekomst.

Meer info vind je hier.


Captatieverbod voor alle waterlopen in het stroomgebied Groot Schijn 

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden. (Een captatieverbod is het verbod om water te onttrekken uit een waterloop.)

In Wijnegem geldt dit verbod voor alle waterlopen in het stroomgebied van Groot Schijn. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen omdat die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie volgen het waterpeil op de voet op.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Voor meer info: 

Op de kaart: Stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in provincie Antwerpen.


DeWaterbus - Gewijzigde dienstregeling vanaf juli 

Vanaf nu kan je voor en na de werkuren tussen 7 en 9 uur en 16 en 18 uur gratis meevaren met DeWaterbus op het Albertkanaal.
 

Vanaf juli is de dienstregeling gewijzigd naar iedere 45 minuten een waterbus. Voor de exacte vertrektijden kan je een kijkje nemen op de website van de waterbus: https://www.dewaterbus.be/nl/albertkanaal


Huisvuilophalers starten vroeger met de hitte 

Wegens het zeer warm weer (meer dan 25 °C) starten de ophalingen van het afval in de zomermaanden ’s morgens vroeger.

Op die manier wordt het werk van de afvalophalers een stukje draaglijker.

Wij vragen iedereen om het afval dus zeker de avond voordien buiten te plaatsen of vóór 6 u 's ochtends op de dag van de ophaling.

Dankjewel voor je begrip én medewerking.


RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!


De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
 

Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden