Veilig en comfortabel fietspad langs R11 tussen Makro en rotonde van Wommelgem 

Om fietsen in en om Antwerpen veiliger en comfortabeler te maken, pakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele fietsknelpunten aan. Zo wordt in augustus het fietspad langs de westzijde van de Krijgsbaan/Autolei (R11) volledig vernieuwd tussen de August van de Wielelei (N12) en de rotonde in Wommelgem. Er komt een vrijliggend fietspad in asfalt om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verbeteren.

De werken starten op 1 augustus en zullen een maand duren.

Opgelet: Om de werken efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren, wordt aan de kant van de werken het fietspad, de parkeerstrook en de rechterrijstrook in beslag genomen. Het verkeer richting Wommelgem zal over één rijstrook de werken moeten passeren. In de richting van Wijnegem is er geen impact op de rijweg.

Klik hier voor meer info

Heraanleg fietspad R11

Van eikenprocessierups tot eikenprocessievlinder 

In Wijnegem werden verschillende haarden van de processierups gesignaleerd.

De eikenprocessievlinder is een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. 

Onze eigen mensen hebben de nesten op kleine hoogte in eigen beheer verwijderd. Voor de hoger gelegen haarden moeten we beroep doen op de brandweer of de civiele bescherming. Maar de brandweer en de civiele bescherming komen enkel voor druk bezochte plaatsen en de privéaannemers zijn volgeboekt. Daarom zal dat pas binnen een tweetal maanden kunnen gebeuren.

Het goede nieuws is dat de rupsen ondertussen ontpopt zijn tot vlinder en geen overlast meer veroorzaken. Toch is het geen goed idee om de achtergebleven lege nesten aan te raken omdat je dan nog wel irritatie van de huid kan oplopen. Afblijven dus!


Aanleg rotonde Ternesselei (in Wommelgem) van start op 6 augustus 

Kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf 6 augustus wordt het kruispunt van de Ternesselei met de Van Tichelenlei en de Nijverheidsstraat afgesloten voor alle verkeer. Dan begint de aannemer aan de werken voor de aanleg van een rotonde op de plaats van het huidige kruispunt.

Lees meer


Captatieverbod voor Zwanebeek 

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden. In Wijnegem geldt dit voor de Zwanebeek. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen omdat die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie volgen het waterpeil op de voet op.

Lees hier het politiebesluit
Lees hier het persbericht
Lees hier de FAQ's


DeWaterbus - Wijziging 

 

Aanpassing route Albertkanaal 
Vanaf nu kan je voor en na de werkuren tussen 7 en 9 uur en 16 en 18 uur gratis meevaren met DeWaterbus op het Albertkanaal.
 

Daarnaast wijzigt vanaf juli de dienstregeling. Een kosten- en milieubesparing waarbij passagiers iedere 45 minuten een waterbus kunnen nemen, in plaats van iedere 30 minuten.

 

De nieuwe situatie wordt voortdurend geëvalueerd.


Volksfeest op zaterdag 6 juli 

Op zaterdag 6 juli is er ons jaarlijkse volksfeest n.a.v. Vlaanderen Feest.

Je vindt hier alle nuttige informatie en het volledige programma. Je kan nog inschrijven voor onze Volksbarbecue.


Huisvuilophalers starten vroeger met de hitte 

Wegens het zeer warm weer (meer dan 25 °C) starten de ophalingen van het afval in de zomermaanden ’s morgens vroeger.

Op die manier wordt het werk van de afvalophalers een stukje draaglijker.

Wij vragen iedereen om het afval dus zeker de avond voordien buiten te plaatsen of vóór 6 u 's ochtends op de dag van de ophaling.

Dankjewel voor je begrip én medewerking.


Processierupsen 

Dit jaar zijn er ongelofelijk veel rupsen. Vorige week zijn de laatste rupsen verveld naar het vierde larvaal stadium. Deze rupsen zijn over het hele lichaam voorzien van talrijke brandharen. Ook de voorlopige nesten met vervellingshuiden bezitten brandharen.

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid deelt het volgende mee: “De microscopisch kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen de huid irriteren. Wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, kun je ook last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf.

Probeer dus zoveel mogelijk contact met brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben of te wrijven, maar spoel en was huid of ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma op een zo hoog mogelijke temperatuur).

Lichte symptomen: geen behandeling nodig
Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)
Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts
Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be

Als je een eik met processierupsen opmerkt in je tuin, kan je best een boomverzorgingsbedrijf contacteren, om de nesten te laten verwijderen. Als je een boom met rupsen op een openbare weg of een openbaar domein ziet, gelieve dan het gemeentebestuur te verwittigen zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen om de nesten te laten verwijderen.


IGEAN - stiptheidsactie ophaaldienst 21 juni 

Als gevolg van een stiptheidsactie worden vandaag, vrijdag 21 juni de ophaalrondes voor het ophalen van huisvuil niet afgewerkt en zullen zakken of containers blijven staan.

De directie van Igean is in overleg met een afvaardiging van het personeel. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid wanneer de inzameling zal worden uitgevoerd.

Uiteraard houden we je op de hoogte van het verdere verloop.

We wensen ons langs deze weg te excuseren voor het ongemak dat dit met zich meebrengt.


RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!


Schijnparklaan tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen  

De Schijnparklaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gebeurde nadat een van de verkeersdrempels door de hitte van afgelopen weekend omhoog kwam. Pas wanneer de schade hersteld is, zal de straat weer opengesteld worden. Voor fietsers en voetgangers is er geen probleem. 

Publicatiedatum : 2019-06-03 16:57:54

Werken plein Hoevestraat gestart 

De werken voor de vernieuwing van het speelplein aan de Hoevestraat zijn van start gegaan.

De firma Donkergroen zal zorgen voor de uitvoering van het plan dat in samenspraak met de buurt is opgemaakt.


De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Officiële resultatenpagina verkiezingen 2019 

Op zondag 26 mei 2019 vanaf ongeveer 16 uur zullen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken https://verkiezingen2019.belgium.be de resultaten van de verkiezingen worden bekendgemaakt. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23 u.

Je vindt op deze pagina ook de kandidatenlijsten terug en een simulatie van het elektronisch stemmen.

Alle andere praktische info over de verkiezingen van 26 mei met enkele instructievideo’s vind je op https://verkiezingen.fgov.be.


Enquête Wijnegem Spreekt 

Wat vind je van Wijnegem?
Hoe kunnen we Wijnegem beter, gezelliger en aangenamer om in te wonen maken?
Doe mee aan de enquête “Wijnegem Spreekt”. Jouw deelname levert ons waardevolle informatie waardoor het lokaal bestuur kan voortbouwen aan Wijnegem.
Jouw mening telt! Daarom is het belangrijk dat je zelf de vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Bovendien maak je kans op één van de drie shoppingbons ter waarde van € 50 of € 100.

Start hier de enquête. Bedankt voor je medewerking.

 

Veiligere lichtenregelingen op twee zwarte kruispunten in Wijnegem en Wommelgem 

In mei en juni worden twee kruispunten in Wijnegem en Wommelgem, die allebei bekend staan als zwarte punten, aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Het gaat om het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) met de Deurnesteenweg in Wijnegem en het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Met nieuwe verkeerslichtenregelingen worden verschillende conflicten uit de huidige programmatie gehaald om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

Lees meer


Info mei-juni 2019 

Info Wijnegem mei-juni 2019

Een nieuwe, 'veilige' parkdreef voor Wijnegem 

Het park van Wijnegem is een fantastische groene plek in ons dorp. De kastanjedreef vormt de trotse ingang, maar is dringend aan vervanging toe. Het bewijs daarvan was ook de laatste storm, waarbij weer heel wat dreefbomen sneuvelden.

Daar komt nu verandering in
Het college van burgemeester en schepenen besliste immers om versneld werk te maken van een nieuwe, veilige parkdreef. 

Aan de slag
Lokaal bestuur Wijnegem, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap de Voorkempen bereiden samen het herstel van de dreef voor.  Momenteel loopt het overleg om de dreef gefaseerd te kappen én terug aan te planten. Het eerste deel van de dreef is er het slechtst aan toe en wordt normaal gezien als eerste vervangen. Waarschijnlijk gebeurt dit al in het najaar van 2019. Het tweede deel volgt in de daarop volgende jaren.

Maar... veiligheid eerst
September 2019 is natuurlijk nog veraf... Om de veiligheid toch maximaal te garanderen voor de omliggende gebouwen, worden de buitenste rijen van het eerste deel van de dreef in de week van 8 april ‘op stam’ gezet. Dit wil zeggen dat de volledige kruin wordt verwijderd. Zo wordt de dreefstructuur behouden, maar is de kust wel veilig.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
 

Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden