Rampoefening Wijnegem shopping Center 

De grote bedrijvigheid van brandweer, ambulances en politie in en rond het Wijnegem Shopping Center is je misschien opgevallen.
Geen reden tot paniek. Er is een rampoefening aan de gang.

Alleen met zo waarheidsgetrouw mogelijke oefeningen kunnen we de (samen)werking van de verschillende disciplines testen en ervaring opdoen.


Wijnegem viert 10.000ste inwoner 

Op 16 januari werd de pasgeboren Sam Cardinaels ingeschreven als 10.000ste inwoner van Wijnegem. 

Die unieke gebeurtenis werd gevierd met een hapje en een drankje.
De kleine Sam werd door tekenaar Jan Bosschaert toegevoegd aan het gulden boek van de gemeente, waarna hij ook zelf zijn eigen 'stempel' nog op het werk drukte. 
De ouders en zusje Fleur werden getrakteerd op een geschenkje vanuit het lokaal bestuur. 

En Sam? Die liet het niet aan zijn hartje komen! 

  


Jaarmarkt 13 april 2020 

Inschrijven voor de jaarmarkt op maandag 13 april 2020 kan hier.


Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer.

Herinrichting Merksemsebaan: Vanaf 27 januari hinder op Merksemsebaan - Verkeer richting Antwerpen over één rijstrook 

27 januari beginnen de nutsbedrijven met het verplaatsen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom en water. De rechterrijstrook is tijdens de werken niet beschikbaar. Autoverkeer richting Antwerpen verloopt er gedurende 4 weken over één rijstrook in plaats van twee. 

Voetgangers en fietsers kunnen de werken veilig passeren via een afgeschermde doorgang. Volg het verloop van de werken op www.wegenenverkeer.be/wijnegem.  

 

Andere grote werkzaamheden: 

  • Jaagpad ter hoogte van site Axel Vervoordt
  • Herinrichting Krijgsbaan in Mortsel

Klik hier voor meer gedetailleerde info 

wegenwerken Wijnegem

Brug Wijnegemsteenweg afgesloten 

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Meer informatie vind je ook op de website van Wommelgem via deze link.


Gemeente- en OCMW-raad keuren het meerjarenplan 2020-2025 goed 

Op maandag 16 december stelden burgemeester en schepenen hun ambitieuze meerjarenplan ‘Samen vooruit’ voor aan de gemeente- en OCMW-raad van Wijnegem. Beide raden keurden het plan integraal goed. 

‘Samen vooruit’ vormt de rode draad waarmee het lokaal bestuur bouwt aan de eigenheid en leefbaarheid van Wijnegem.

Het lokaal bestuur investeert de volgende jaren 17 miljoen euro

In 2020 zullen heel wat projecten en investeringen een hap uit het bedrag van 17 miljoen euro nemen. De top drie ziet er als volgt uit:

Mobiliteit: 4,1 miljoen euro voor wegen, fietspaden en de mobiliteitsomslag
Wijnegem zet in op duurzame en kind- en seniorvriendelijke mobiliteit, kwalitatief wonen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is speciale aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving, de woonwijken en trage wegen. Het lokaal bestuur streeft naar een efficiënte, maar vooral veilige en duurzame verkeerssituatie en wil voornamelijk verplaatsingen te voet en met de fiets stimuleren.

Erfgoed: 3,4 miljoen euro voor de restauratie van de Jan Vlemincktoren en het oude gemeentehuis
De voorbereidende werken voor de restauratie van de Jan Vlemincktoren startten al in 2019, in de loop van 2021 mag Wijnegem zich aan een mooi, vernieuwd uitzicht op de toren verwachten. Ook in het oude gemeentehuis zullen vernieuwingswerken van start gaan om het groeiende lokaal bestuur van voldoende werkplek te voorzien.

Leefbaarheid: 2,8 miljoen euro voor sport- en speelsite De Leeuw
De sportsite werd nog niet zolang geleden al voorzien van een gloednieuw skatepark. In 2020 wordt er verder ontwikkeld om De Leeuw tot een ontmoetingsplek te maken voor jong en oud. Naast de huidige sportaccommodatie wordt er ruimte voorzien voor nieuwe jeugdlokalen die onder meer door Scouts en Chiro zullen gebruikt worden.

Bekijk het volledige meerjarenplan en bijhorende documenten hier. 


Wijnegem Spreekt: Wat zeggen de enquêteresultaten?  

Woon je graag in Wijnegem?
Wat vind je als inwoner van de dienstverlening van het lokaal bestuur? ...
Op de Trefdag "Wijnegem Spreekt" van 16 maart lanceerden we een enquête onder dezelfde naam. In die enquête kon jij als Wijnegemnaar je zegje doen over het leven in onze gemeente.

De enquête is afgesloten, de resultaten zijn verwerkt. Wat hadden jullie te vertellen en wat gaat het lokaal bestuur daar nu mee doen? 

Bekijk een samenvatting van de resultaten of download het volledige rapport hier. 
 


Werkzaamheden in het park 

Werken aan Jan Vlemincktoren gaan van start op 23/9 

Het binnenplein van de Jan Vlemincktoren is vanaf maandag 23 september niet langer toegankelijk. De voorbereiding van de restauratiewerken gaat van start en het plein zal worden afgesloten met nadarhekken.

Meer informatie over de werkzaamheden 

Publicatiedatum : 2019-09-20 15:42:35

Sport jezelf in de kijker en win leuke prijzen #Sportersbelevenmeer #Wijnegemsport

Sport brengt Wijnegem in beweging. Door je eigen sportprestaties te delen via de hashtags #Sportersbelevenmeer en #Wijnegemsport kan je anderen motiveren én leuke prijzen winnen. 

Hoe neem je deel en wat valt er te winnen? Lees meer hier.

Publicatiedatum : 2019-05-29 09:32:54

Afval niet opgehaald?  

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen terecht. Lees meer 


RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/

De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
Via deze website kan je laten weten op welke scholen je je kind het liefst zou inschrijven.
 

Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden