Nacht van de Duisternis op 12 oktober 

Wijnegem doet mee aan het initiatief 'Nacht van de Duisternis' en dooft de straatverlichting in de Eikenlaan, Kerkhofstraat, Kosterijstraat, Marktplein en Wommelgemsteenweg van vrijdag 11 oktober tot maandag 14 oktober 2019. Inwoners kunnen dan even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met Nacht van de Duisternis zetten we mee de impact van lichtvervuiling in de kijker.

Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Constante verlichting op gebouwen of op ruimtes waar niemand komt, verlichting richting de hemel, e.d. met als gevolg onnodige energieverspilling en excessieve nachtelijke verlichting. Voor sommige mensen leidt dit tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen, maar ook het bioritme van planten en dieren wordt hierdoor verstoord.

Nachtverlichting hangt nauw samen met de graad van verstedelijking, en wetende dat België een van de meest verstedelijkte landen ter wereld is, gaan we daar samen actief iets aan doen!

Doof thuis de lichten en maak met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap, een nachtuitstap. Stippel een leuke route uit, ga op stap en ontdek dat de wereld der duisternis veel verrassingen in petto heeft.

Surf naar www.nachtvandeduisternis.be voor inspiratie en tips.


Wijnegem Spreekt: Wat zeggen de enquêteresultaten? (Toelichting op 17 oktober) 

Woon je graag in Wijnegem?
Wat vind je als inwoner van de dienstverlening van het lokaal bestuur? ...
Op de Trefdag "Wijnegem Spreekt" van 16 maart lanceerden we een enquête onder dezelfde naam. In die enquête kon jij als Wijnegemnaar je zegje doen over het leven in onze gemeente.

De enquête is afgesloten, de resultaten zijn verwerkt. Wat hadden jullie te vertellen en wat gaat het lokaal bestuur daar nu mee doen?

Je bent van harte welkom op de voorstelling van de enquêteresultaten op donderdag 17 oktober 2019 om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het parochiecentrum in de Wommelgemsteenweg 36 in Wijnegem.


10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober  

Onder het motto 'Samen veerkrachtig' besteden we extra aandacht aan Geestelijke Gezondheid met een 10-daagse. 

Het straatbeeld van Wijnegem wordt opgefleurd met inspirerende spreuken. 

Tussen 1 en 12 oktober worden tal van activiteiten voorzien rond het thema. 
Meer informatie

Publicatiedatum : 2019-09-26 10:52:47

Werkzaamheden in het park 

Werken aan Jan Vlemincktoren gaan van start op 23/9 

Het binnenplein van de Jan Vlemincktoren is vanaf maandag 23 september niet langer toegankelijk. De voorbereiding van de restauratiewerken gaat van start en het plein zal worden afgesloten met nadarhekken.

Wie regelmatig één van de wandelroutes volgt die langs het binnenplein lopen, past nu zijn route best aan.

Heraanleg van de Kastanjedreef start op 9/10

De laatste jaren sneuvelden heel wat van de oude dreefbomen in de dreef naar het park. 
Vooral omwille van de veiligheid wordt daarom het eerste deel van de dreef gekapt én opnieuw aangeplant. 

Meer informatie over de werkzaamheden 

Publicatiedatum : 2019-09-20 15:42:35

Blauwalgen in het Albertkanaal  

Bij de laatste metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij werden blauwalgen ontdekt in het Albertkanaal. De provinciegouverneur vaardigde hier een politiebesluit over uit: 

Meer info


​Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in onze gemeente 

De provincie wil in het najaar alle belangrijke onbevaarbare waterlopen ruimen. De waterlopen moeten het overtollige regenwater kunnen afvoeren naar de grote rivieren om overstromingen in het binnenland zoveel mogelijk te vermijden.

Het gaat om een netwerk van 2.400 km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro.

De planning gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. 70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. Meer info over het onderhoud en de gebruikte technieken vind je op provincieantwerpen.be/waterlopen of op het Geoloket Waterlopen

Publicatiedatum : 2019-09-03 09:05:43

Sport jezelf in de kijker en win leuke prijzen #Sportersbelevenmeer #Wijnegemsport

Sport brengt Wijnegem in beweging. Door je eigen sportprestaties te delen via de hashtags #Sportersbelevenmeer en #Wijnegemsport kan je anderen motiveren én leuke prijzen winnen. 

Hoe neem je deel en wat valt er te winnen? Lees meer hier.

Publicatiedatum : 2019-05-29 09:32:54

Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer. 

Huidige en geplande werken: 

  • Jaagpad ter hoogte van site Axel Vervoordt
  • Herinrichting Krijgsbaan in Mortsel
  • Kruispunt Merksemsebaan en Deurnesteenweg
  • Merksemsebaan ter hoogte van de Hoogmolenbrug

Klik hier voor meer info

wegenwerken Wijnegem
Publicatiedatum : 2019-07-16 10:59:54

Afval niet opgehaald?  

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen terecht. Lees meer 


Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen Publieke raadpleging conceptnota 2019 

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. 

Geef tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 jouw mening en teken zo mee aan de ruimte van de toekomst.

Meer info vind je hier.


Captatieverbod voor alle waterlopen in het stroomgebied Groot Schijn 

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden. (Een captatieverbod is het verbod om water te onttrekken uit een waterloop.)

In Wijnegem geldt dit verbod voor alle waterlopen in het stroomgebied van Groot Schijn. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen omdat die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie volgen het waterpeil op de voet op.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Voor meer info: 

Op de kaart: Stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in provincie Antwerpen.


Huisvuilophalers starten vroeger met de hitte 

Wegens het zeer warm weer (meer dan 25 °C) starten de ophalingen van het afval in de zomermaanden ’s morgens vroeger.

Op die manier wordt het werk van de afvalophalers een stukje draaglijker.

Wij vragen iedereen om het afval dus zeker de avond voordien buiten te plaatsen of vóór 6 u 's ochtends op de dag van de ophaling.

Dankjewel voor je begrip én medewerking.RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!

De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
Via deze website kan je laten weten op welke scholen je je kind het liefst zou inschrijven.
 

Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden